Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

walker91
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadusix dusix
walker91
4813 a667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
7055 f034 500
Reposted fromdeviate deviate viadusix dusix

November 29 2014

walker91
3480 7cee
Reposted fromdeathrider deathrider viadusix dusix
walker91
Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?
— Barańczak
Reposted fromwstydem wstydem viadusix dusix
walker91
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadusix dusix
walker91
Reposted fromsaski saski viadusix dusix
walker91
2663 5dc7 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viadusix dusix
walker91
"

Zwykła ludzka miłość polega na tym, że kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne."

J. Pilch

Reposted fromneverragain neverragain viadusix dusix

November 27 2014

walker91
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viadusix dusix
walker91
3170 cb33 500
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Agnieszka Chylińska (via metamfetamina)

November 25 2014

walker91
- Dzień dobry - powiedział szyderczo Poniedziałek.
A mógł zabić.
— Perwersje
walker91
To, że coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem psychicznym, jest konsekwencją czasów, w których żyjemy. Warto pamiętać, że przewlekły stres uszkadza mózg. Nasze mózgi nie są ewolucyjnie gotowe na przyswajanie takiej ilości informacji, jaka dziś na nie spada, na życie w wiecznym napięciu. Wtedy impulsem do wybuchu zrywającego kontakt z rzeczywistością może być wszystko, każda drobnostka. – Pojawia się dezorganizacja zachowania, człowiek angażuje się w coś, czego nie ma, boi się. Otoczenie jest wrogie i niebezpieczne, ma myśli „nie jego” – tak w skrócie opisuje atak psychotyczny prof. Jacek Wciórka z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie.
— Joanna Drosio-Czaplińska, Odchył w normie, Polityka
Reposted frommhsa mhsa viaarrependimento arrependimento
walker91
Życie to wiel­ka res­taurac­ja ot­warta przez całą dobę. Ni­by ma bo­gate me­nu ale i tak połowa z tych rzeczy aku­rat się skończy, gdy będziesz chciał je zamówić. Kel­nerką w przykrótkiej spódniczce jest Przez­nacze­nie. Ty de­cydu­jesz, co chcesz zjeść, ale to od niej za­leży w ja­kim cza­sie i sta­nie ot­rzy­masz zamówiony po­siłek. Kręci z nią ochro­niarz-Los, le­piej na niego uważaj, bo nap­rawdę pot­ra­fi dać w kość. Pi­janym bar­ma­nem za ladą jest Szczęście i bar­dzo często nie tra­fia do two­jego kieliszka. Miłość - za­pom­niana przez wszys­tkich kuchar­ka - cza­sem tra­ci smak i źle przyp­ra­wi to i owo. Nadzieja pra­cuje tu tyl­ko ja­ko sprzątaczka. Przychodzi o dwóch po­rach - bar­dzo wcześnie i bar­dzo późno, to dla­tego niewiele osób ją spo­tyka, a reszta nie do­cenia jej pracy.
Różni ludzie mogą do­siąść się do two­jego sto­lika, ale pa­miętaj: na ko­niec uczty każdy i tak dos­ta­nie od­dziel­ny rachu­nek.
Reposted fromyouwillneverfindme youwillneverfindme

November 24 2014

walker91
Reposted fromsaski saski viadusix dusix
walker91
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób.
— Nora Roberts
Reposted fromumorusana umorusana viaShikutokika Shikutokika
walker91
3321 0d75 500
Żulczyk!
walker91
I nie chodzi mi o to, że kiedyś było lepiej. Było po prostu inaczej. I to co było wtedy, było wtedy. Nie wróci. Straciliśmy pewne rzeczy, zyskaliśmy inne.
— pokolenieikea.com
Reposted fromnivea nivea viaShikutokika Shikutokika
walker91
"Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy."
— Adam Mickiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl